Nieuws

HU doet onderzoek naar ‘datalek’

NRC besteedt opnieuw aandacht aan de onrust op de HU, ditmaal over PWC-onderzoek en 'datalek'.

NRC besteedt vandaag opnieuw aandacht aan de onrust op de HU. In het artikel zoomen de auteurs in op het forensisch onderzoek van huisaccountant PWC naar meldingen van fraude en onregelmatigheden.

Volgens NRC spreken PWC-onderzoekers de komende dagen met betrokkenen en doen ze financieel onderzoek in de administratie.

Vorige week meldde Jan Bogerd dit onderzoek al aan Trajectum in een uitgebreid interview. 'Het gaat om eigen onafhankelijk onderzoek door PWC, zodat het een oordeel kan vormen in het kader van de controle van de jaarstukken’, aldus Bogerd.

Nieuw in het NRC-artikel is de mededeling dat de hogeschool zelf een bureau voor bedrijfsrecherche heeft ingehuurd, om te achterhalen hoe er vertrouwelijke persoonsgegevens en financiële data konden uitlekken. Bij de Autoriteit Persoonsgegevens werd in april melding gemaakt van een ‘datalek'. 

Dialoogsessies
Desgevraagd meldt de woordvoerder van het college dat het gaat om ‘een standaardprocedure.’ Bij vermoedens dat de wet op de privacy is overschreden, zou een instantie verplicht zijn om dit te melden. Om welke gegevens het zou gaan en waar het lek zou plaats hebben gevonden, daarop kan de woordvoerder in dit stadium geen antwoord geven.

Al eerder schreef NRC uitgebreid over huisvestigingsproblemen en over de botsing tussen managers uit het bedrijfsleven en het reguliere hogeschoolpersoneel. Naar aanleiding daarvan organiseerde het college van bestuur ‘dialoogsessies’. Nog steeds houdt het college deze sessies tweemaal per week (zie het overzicht (pdf) op Sharepoint). Trajectum bracht een uitgebreide reconstructie over de ontwikkelingen bij HU Diensten in de afgelopen jaren.

 

Advertentie

4 reacties op “HU doet onderzoek naar ‘datalek’

  1. Goed dat er kritisch blijven, maar laten we oppassen dat het geen HU pesten wordt. Het is wel héél toevallig dat ineens de HU helemaal verkeerd lijkt.

  2. Beste Waarheid, als je als HU-werknemer wijst op het feit dat de bestaande HU-regels en HU-protocollen niet worden nageleefd, word je weggepest. Met alle respect voor je relativerende opmerking van zojuist, maar ik denk dat je de omvang van de misstanden niet kent. Dat is niet verbazingwekkend, want het beleid is er steeds op gericht geweest te voorkomen dat die misstanden bekend werden. Deze struisvogelpolitiek kan natuurlijk niet onbeperkt worden volgehouden. Voor beleid moet je verantwoording afleggen, of het nou goed is of slecht, zeker als je je geld van de overheid krijgt en je een belangrijke maatschappelijke functie hebt als onderwijsinstelling. Het is daarom goed dat er zoveel mogelijk ‘schoon schip’ wordt gemaakt. Dat is in het belang van iedereen, al zal niet iedereen de schoonmaak prettig vinden.

Comments are closed.